Contribute to the Washington CPA Foundation. Make more dreams a reality. Share the pride of your profession. Show your support for students, the profession and the public. 

Contribute $250 or more and you will be a part of the Washington CPA Foundation Circle. 

Foundation Contributor           Level Contribution  
Supporting Contributor               $1-$99
Senior Contributor          $100-$249
Leaders Circle          $250-$499
Executives Circle          $500-$999
Senior Executives Circle        $1000-$2499
Chairman's Circle                 $2500+

The Washington CPA Foundation thanks those who have contributed to the Foundation in the past year: 

Please see the list of supporting contributors and the list of Founding Circle members.

Chairman's Circle ($2500 +):
Matthew E. DesVoigne, CPA
Peter A. Shimer, CPA
Senior Executives Circle ($1000 - $2499):
Pat L. Bohan, CPA, CGMA, CGFM
Jacqueline L. Davidson, CPA, CGMA
Executives Circle ($500 - $999):
Sara E. Bailey, CPA
Sarah K. Funk, CPA, CGMA
Richard D. Greaves, CPA
Norman Haugen, CPA, CCIFP
Courtney Hirata, CPA, MPAcc
Charles N. Ill, CPA, CFA
Richard E. Jones, CPA, CGMA
Michelle Kline, CPA
Leaders Circle ($250 - $499):
Kai F. Bottomley, CPA
Dr Andrew M. Brajcich, JD, LLM, CPA
Jolene G. Cox, CPA
Robert J. Fleming, CPA
Zenaida D. Fletcher, CPA, MBA, CFP
Mark A. Hugh, CPA
Writu Kakshapati, CPA, CGMA
Lowel J. Krueger, CPA, MBA
Kiu Joyce L. Lee, CPA, CFP
Ya J. Liu, CPA
Sandra J. Moss, CPA
Dr Gerhard G. Mueller, PhD
Ursula A. Perkins, CPA
Diane Pietrowski, CPA
Leslie A. Sesser, CPA
Thomas J. Sulewski, CPA
Senior Contributor ($100 - $249):
Monette Anderson, CAE
Erica M. Ash, CPA, MBA
John P. Baker, CPA
Allison Benabente, CPA
Jennifer L. Bixel, CPA
Suzanne C. Chaille, CPA
Craig S. Connell, CPA
Gordon R. Craig, CPA, CFE, CIA, CI
Bonnie L. Curran, CPA
Thomas G. Donaghy, CPA
Christina J. Gehrke, CPA, CIA, CrFA
M R. Gilmour, CPA, CFP
Paula A. Henderson, CGFM
H Sonia Huang, CPA
Waylon P. Jones, CPA, CGMA, CFE
Michael J. Kander, CPA, CIA
David E. Katri, CPA, MBA
Bethany Kaufman
Michaela D. Kay, CPA
Marcella M. Kulland, CPA
Marla D. Lockhart, CPA, MAFM
Michael J. Mansfield, CPA
Kristine T. Nelson, CPA, MPAcc
Thomas P. Nicholas, CPA
Bradley C. Patton, CPA
Scott T. Petersen, CPA
Candice A. Pfluger, CPA
Daniel A. Powers, CPA
Christopher J. Rieke, CPA
Gordon R. Roland, CPA
Thomas P. Sawatzki, CPA
Morgan L. Schulte, CPA, CMA
Walter R. Smith, CPA
Gary A. Stecher, CPA
Peter J. Stirling, CPA
Marie G. Sweet, CPA
Duy-Linh Ta, CPA
Ronald L. Tilden, CPA, CMA, MBA
Bonnie W. Tse, CPA, CIA, CISA
Benjamin J. Warren
Sarah E. Whitaker, CPA
Joel H. Williams, CPA